Gabriela Uhlíková

Už od detstva ma zaujímali rastliny a ich použitie. Po skočení LF UK v Bratislave som postupne prechádzala všetkými odbormi, zložila som atestačnú skúšku zo všeobecného lekárstva. Pracovala som niekoľko rokov v 2 zdravotných poisťovniach, urobila som si ďalšiu špecializačnú skúšku z revízneho lekárstva. Avšak až po mojom pôsobení na oddelení fyziatrie a rehabilitácie som zistila, že najkomplexnejší pohľad a najlepší  kontakt s človekom v rámci zdravotníctva môžem mať v primárnej sfére. Takže od roku 2012 pôsobím ako všeobecná lekárka pre dospelých v Holíči. Medzitým som absolvovala niekoľko akreditovaných kurzov MZSR z akupunktúry. Absolvovala som štúdium aromaterapie v pražskom Inštitúte AČA, kurz Bowenovej masáže, ročnú školu  kraniosakrálnej terapie v Ostrave. T. č. som v príprave na atestačnú skúšku z akupunktúry v rámci ďalšieho vzdelávania lekárov SZU Bratislava.