Silná imunita z pohľadu tradičnej čínskej medicíny

Podľa konceptu TČM  je podstatou zdravia celková stabilita a harmónia organizmu. Prirodzená odolnosť organizmu voči ochoreniam a schopnosť samoopravných mechanizmov je založená na harmonickej cirkulácii toku zdravej energie telom. Špeciálny pojem pre popis obranyschopnosti organizmu v TČM je obranná Qi “Wei Qi”. Koluje na povrchu tela a tvorí bariéru pre vstup vonkajších patogénnych činiteľov (vietor,… Read More Silná imunita z pohľadu tradičnej čínskej medicíny

NOV v Baranovi 24.3.2020

ZmenaČakajúca v múdrom nevedomí celkuMúdrosť, ktorá presahuje rozumOžívaV individuálnomVedomíLásky Čas rozrezonoval veľkosť životaStretol sa s DNAA múdrym srdcom ľudstvaAby rozsvietil sieť vlákien čo spájajú v tele životHlboké spojenia..toľko múdrosti v sebe v hĺbke v pamäti skrývaNaša stará myseľToľko krás potrebuje vykuknúťSpoza filtra očí časuA my zatiaľ potrebujeme nechať navyknúť naše oči zmeneNechať ich hľadieť na… Read More NOV v Baranovi 24.3.2020