Janka Blahová

Vyštudovala som  LF UK Bratislava. Po ukončení štúdia som pracovala 2 roky ako všeobecný lekár v Afrike, kde som sa okrem liečenia domorodcov zoznamovala s tamojšou kultúrou a šamanskými zvykmi. Po návrate som sa  zamestnala na neurologickom odd. vo FNsP v Skalici, kde som pôsobila až do 1.materskej dovolenky.  Počas materskej som začala študovať tradičnú čínsku medicínu a akupunktúru na Akadémii tradičnej čínskej medicíny v Brne. Po skončení 4 ročného štúdia som sa začala čínskej medicíne venovať aktívne.

Toho času pracujem na internom odd. vo FNsP Skalica a v ambulancii všeobecného lekára  v Holíči. Popri klasickej a čínskej medicíne organizujem náučné semináre z okruhu tradičnej čínskej medicíny a dietetiky.