Jana Račková Vyskočil

Venujem sa klientom s traumou a aj po akútnej stresovej udalosti. Klientela je vekovo neobmedzená, od bábätiek až po starobu. Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Mám za sebou dlhodobý výcvik v gestalt psychoterapii, EMDR psychoterapii, TIR, ktoré sa venujú práci s traumou. Teraz sa učím novej metóde na uvoľnenie napätia a stresu TRE. Som súčasťou Modrého anjela, kde som nadobudla hlavne praktické skúsenosti pri podpore ľudí, ktorý mali za sebou udalosť s traumatickým potenciálom. V Národnej Linke pre Ženy zažívajúce násilie som sa venovala krízovej intervencii distančnou formou aj celkovej problematike násilných vzťahov.V súčasnosti sa venujem vlastnej praxi a organizovaniu kurzov so zahraničnými lektormi hlavne pre liečbu a prevenciu traumy. Okrem toho sa snažím hľadať prírodné cesty pre liečbu, uľavenie prírodným – prirodzeným spôsobom, tak sa priúčam aromaterapii a jej potenciálu vo využití v práci s klientmi.