Energia a sila vonných látok II.

Vo svete vôní sa stretávame so Slnkom a Mesiacom, dvoma dôležitými planétami, v ktorých človek rozoznáva polaritu a vlastnosti, ktoré pôsobia taktiež aj na neho. Z histórie poznáme množstvo príkladov, kde viera a kult rôznych civilizácií, napríklad v starom Egypte a predkolumbovskej Amerike, boli založené na uctievaní Slnka a Mesiaca.
Slnko stelesňuje mužský princíp vnášajúci život, podstatu života: ,, Zjavuješ sa v plnej kráse na svojom mieste a osvetľuješ oblohu, Ty, živé Slnko, Ty, ktoré si prvé zo živých…“ Mesiac symbolizuje ženský či prijímajúci princíp, a vo vzájomnom pôsobení so Slnkom dáva životu jeho definitívnu podobu. Mesiac bol nazývaný tiež ,,manželkou Slnka.“ Pri vykonávaní magických rituálov musíme mať na zreteli fázy mesiaca. Na fáze Mesiaca záleží, či bude mať rituál posilňujúci alebo eliminujúci účinok. Keď Mesiac narastá, používame kadidlo, ktorého
vlastnosťou je chrániť, priťahovať lásku, úspech, zdravie a plodnosť. Keď Mesiac ubúda, spaľujeme kadidlo, ktoré má silu sťahovať či eliminovať, pre nás, nežiadúce účinky. Kňazi starých kultúr nielen Slnku a Mesiaci (Lune) pripisovali určité vlastnosti, ktoré ovplyvňovali život na Zemi. Boli si taktiež vedomí významu a spolupôsobeniu ostatných planét. Vo svete zvierat, rastlín a minerálov vidíme, že kombinácia planét, štyroch elementov – ohňa, vzduchu, vody a zeme, aj znamenia zverokruhu ovplyvňujú špecifickým spôsobom všetok život, celé bytie.
Rozsah a dopad vplyvov, ktoré pôsobia na naše psyché a zdravie na vedomej či nevedomej úrovni, si vo svojom každodennom živote ani takmer neuvedomujeme. No naši predkovia disponovali nemalými znalosťami a vedomosťami v tomto smere. Poznali, ktorú vonnú látku či esenciálny olej je najvhodnejšie použiť, v akom čase aj ako s ním pracovať. Rozdiel medzi kadidlami a inými látkami určených k vydymovaniu spočíva v tom, že kadidlá pálime, pričom
éterické oleje môžeme použiť rôznym spôsobom – napríklad zapracovať do mastí, ale aj nechať ich odparovať. Sú však aj esenciálne oleje, ktoré sa môžu užívať aj vnútorne, cielene na nejaký zdravotný problém či ako prevencia.
Niektoré z vonných látok si priblížime a povieme si o nich aj niečo viac; získali si obľubu
v antike, sú často spomínané v biblii alebo na staroegyptských hieroglyfických nápisoch.

AKÁCIA

Latinsky: Acacia arabica – pravá akácia; Robinia pseudo-acacia – trnovník agát)
Pravá akácia prináša šťastie, trnovník agát s bielymi kvetmi dodáva odvahu.
Použitie: Vonné drevo, éterický olej, parfum, balzam a kadidlo
Bielokvetúci agát je známy hlavne pre svoje nádherne voňajúce kvety bielej
farby hroznovitého tvaru, ktoré sú bohatým zdrojom medu. Tento strom bol koncom 16.storočia dovezený zo Severnej Ameriky do Francúzska a rozšíril sa po celej Európe.
Ľudový názov agát (správne trnovník agát) pripomína akáciu, no je to druh odlišný od pravej akácie. Agát priaznivo pôsobí na psychiku; pomáha nám prekonávať nezahojené rany z minulosti a tieto skúsenosti premeniť na pozitívne činy dneška. Ako vonná esencia sa z akácie používa práve živicová guma, získaná z pravých akácií. Túto živicu poznali už v antike. Akáciová guma sa kedysi používala k vyvolávaniu duchovných vibrácií a k posväteniu oltárov. V biblii sa dočítame, že Mojžiš musel na Boží pokyn zhotoviť oltár pre dymovú obeť z akáciového dreva pre schránku dohody. V Európe v 19.storočí sa živicovej gume z akácie vravievalo aj arabská guma. Akáciové kadidlo slúži k očisteniu domu od negatívnych vplyvov a bezdetným ženám zaručuje plodnosť. Vôňa stimuluje pozitívne myslenie, privoláva požehnanie a šťastie a zvyšuje príťažlivosť pre druhé pohlavie; používa sa pri meditáciách a modlitbách alebo k vytváraniu príjemnej a veselej atmosféry.


Autorka textu: Ing. Mária Verbeníková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *