Per aspera… IV/IV

V nadväznosti na dnešný stav spoločnosti a problémy, ktoré prežívame, i tie, ktoré nás z rozhodnutí „mocných“ očakávajú, sa pokúsim vysvetliť význam názvu celého článku, aj keď sa bude možno zdať, že s ostatným textom nie celkom súvisí. Nie je to ale tak, lebo všetko bude prepájať živel zeme a hviezdna symbolika. Téma zemského živlu je v astrológii, a o tej bude teraz reč,… Read More Per aspera… IV/IV

ASTRA je symbolom lásky III/IV

Zrodenie a zmar v pranostikách Je zaujímavé nahliadnuť do kalendára, s akými menami sú spojené návraty a odchody Perzefony a ako sú späté s cyklickosťou pôvodného roľníckeho života našich predkov. Prebúdzanie prírody a poľnohospodárskeho roka sú späté s menom Juraj, kedy sa „zem otvárala“ dobrým i temným silám. K dátumu 24.4. sa viažu mnohé pranostiky: Pred Dzurom môžeš kliešťam trávu ťahať zo zeme, nevyjde,… Read More ASTRA je symbolom lásky III/IV

PER ASPERA AD ASTRA II/IV

V  Európe zaštítila astra lásku, milosť, tiež spomienky, ale aj myslenie, učenie. Astry kvitnú od pozdného leta až do neskorej jesene, kedy ich nahradia chryzantémy. Jedny aj druhé sa tak stali tiež symbolmi smútku, smrti, no pre svoju dlhokánsku trvácnosť dokvitania i znakom dlhého života, ba aj nesmrteľnosti. A to sú témy typické pre temnejúci smútok po jesennej… Read More PER ASPERA AD ASTRA II/IV

PER ASPERA AD ASTRA, časť I/IV

Jeseň je predo dvermi. Už ju cítime v končekoch prstov, lebo tie podliehajú Merkúrovi – Hermovi, vládcovi znamenia, ktorým prechádza v týchto dňoch Slnko. Panna má zemský charakter, pragmatický, skromný, akoby utiahnutý, túžiac vyjadriť sa prostredníctvom služby, s ktorou sa úplne stotožní. Nuž po vláde kreatívneho sebestredného Slnka v Levovi ani nečudo. Príroda sa ešte len pripravuje na jesenné… Read More PER ASPERA AD ASTRA, časť I/IV