Janka Porubanová

…som dieťa, ktoré vyrástlo na dedine, som človek, ktorý sa snaží pomáhať, som žena, ktorá miluje a je milovaná, a nadšene vždy spájam ľudí, ktorí sú k sebe úctiví a majú dobrý spoločný cieľ, som matka, ktorá miluje svoje dieťa, som podnikateľka, ktorá vytrvalo buduje svoju firmu, som éterická duša, ktorá má svoje ideály a v hĺbke duše im dôveruje. Vyštudovala som na Univerzite Komenského 1.stupeň VŠ v odbore Aplikovaná psychológia, 1.stupeň VŠ sv.Alžbety Psychoterapiu a resocializáciu a 2.stupeň mám dokončenú Sociálnu prácu. Teda rada sa neustále vzdelávam. V roku 2006 som začala podnikať so všetkým čo milujem, to bol môj cieľ. Vybudovala som kamennú predajňu s čajmi, bylinkami, kameňmi a všetkým možným s tým spojeným. Po 14 rokoch podnikania som dostatočne uzemnená žena. Vnímam realitu a rada svoje sny zhmotňujem a hľadám ich vyjadrenie. Tento web je jedným z nich. Želám si spolupracovať s láskavými a úprimnými ľuďmi, ktorí tvoria spoločný cieľ – rozvíjajú pôvodné liečiteľské umenia do podoby im blízkej. Spájam ľudí, ktorí kráčajú po tejto ceste, či pracujú v danej oblasti na každodennej rovine, teda sú praktikmi a majú dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti aromaterapie a byliniek. Toto sú okrem petroterapie moje milované 2 oblasti, v ktorých už 14 rokov poskytujem každodenne poradenstvo.