Per aspera… IV/IV

V nadväznosti na dnešný stav spoločnosti a problémy, ktoré prežívame, i tie, ktoré nás z rozhodnutí „mocných“ očakávajú, sa pokúsim vysvetliť význam názvu celého článku, aj keď sa bude možno zdať, že s ostatným textom nie celkom súvisí. Nie je to ale tak, lebo všetko bude prepájať živel zeme a hviezdna symbolika.

Téma zemského živlu je v astrológii, a o tej bude teraz reč, vyakcentovaná v znamení Panny, ktorá završuje svoje pôsobenie jesennou rovnodennosťou, no hlavne Kozorožca, je spätá s časom zimného slnovratu, kedy je deň najkratší a temnota dosahuje najväčšiu moc. Najtypickejším stavom dní okolo slnovratu je pochmúrna trpezlivá odhodlanosť. Matka Zem spodobená bohyňou Demeter smúti za svojou dcérou Perzefonou. Vie však, že sa s daným stavom musí zmieriť, a len tak sa dokáže sústrediť na praktické úlohy, ktoré ju budú očakávať v čase, keď sa dni opäť rozjasnia a ona sa dočká Kórinho návratu. Zatiaľ vie, že musí uchovávať všetky podoby hmotného sveta v použiteľnej a praktickej forme, niektoré dokonca dovádza do kryštalickej podoby. Na to potrebuje veľa sústredenia a trpezlivosti. Energia Kozorožca, ktorému vládne Saturn, nás núti zaujať podobný postoj k plneniu životných úloh. Zodpovedný, plný odriekania, často kryštalizačného chladu, kedy musia emócie ustúpiť nabok v prospech spoločenského úspechu.

Koré, Perzefona v podobe symbolu Panny nás už kadečomu priučila, lebo i ona vie, že sa voči určitým prejavom svojho osudu nedokáže postaviť zoči-voči, len ich pri svojej čistote a nezávislosti má prijať v podobe vedomej služby. Musí byť trpezlivá, lebo vo svojej túžbe po dokonalosti jej neostáva nič iné, iba učiť sa pomáhať druhým. Levie revanie predchádzajúceho ohnivého znamenia je pre ňu len prázdnym vonkajším prejavom nezvládnutého ega a márnivej pýchy. Ona vstupuje, v reči hier počítačov, do vyššieho levelu na ceste za osobnou transformáciou, k naplneniu zmyslu života. Stretáva sa pritom so saturnsky prísnymi učiteľmi v sebe samej. Musí však najskôr prijať to, čo Levovi v spoločenskom kontexte chýba – pokore.

Keď sa pozrieme na našu dnešnú spoločnosť, často vidíme typické prejavy hravej ohnivej energie bez snahy o hlboký ponor do filozofie života.

Aký je teda význam múdrosti „per aspera ad astra“? Pokúsme sa o preklad i interpretáciu. Bežne sa táto fráza prekladá v podobe:  drsnou cestou ku hviezdam, bojom k víťazstvu, cez prekážky ku hviezdam. Nemožno proti tomu nič namietať. Lebo slovo per, lat. znamená skrz, cez; asper, lat. má však viacero významov a ich rôznym použitím (to nechám na čitateľa) dostáva slovné spojenie bohatší význam – drsný, hrboľatý, nerovný, trpký, nebezpečný, divý, prísny, krutý, neľútostný, surový; a asperum, lat. prekladáme ako nehody, útrapy. Predložka ad je pomerne jasná, znamená k, ku, do, pri, na. Posledné slovo sme už vysvetľovali v predošlom texte, ale opakovania nikdy nie je dosť, ak si chce človek niečo uvedomiť, osvojiť, naučiť sa to. Astra, astrum, lat. hviezda, súhvezdie, v množnom čísle hviezdy, nebo, ale aj nesmrteľná sláva.

Takže spomenutý príbeh o taoistických mníchoch by mohol byť jednou interpretačnou rovinou. Druhá by sa mohla spájať s utrpením Perzefony, ktorá nenašla lásku ani jej naplnenie v deťoch, aj keď sa stala spoluvládkyňou Háda v temnej ríši podsvetia, a s jej slzami. Tretia súvisí s príbehom jej matky Demetry, ktorá v hrôze príde o dcéru, a len silou materskej lásky ju získava späť aspoň na dve tretiny roka. Ďalšia rovina nás upomína na Astraiu, odmietajúcu ľudskú úbohosť.

Každý z nás si buduje aj ďalšie interpretačné úrovne vlastným pričinením. Niekto k osobnému vrcholu dospeje namáhavo a cez mnohé útrapy a ústupky cestou ťažkých učebných úloh, ako napríklad mnohí nesmrteľne slávni športovci, vedci, kozmonauti, … Niekoho tam však dotlačia konexie alebo peniaze či protekcia známostí, čo je príznakové pre mnoho „víajpí osobností“ ostatných desiatok rokov. Takým ale úspech prinesie len ďalšie konexie, peniaze, známosti, no nenájdu vo svojom poste v spoločnosti hlboký zážitok kooperatívnej pomoci.  Panna toto všetko veľmi dobre pozná, ba občas sa mi zdá, že astry sú nielen slzami ale i kropajami potu, ktoré padnú z jej čela pri zdolávaní dobrovoľne prijatých prác. Radosť z ich plnenia sa prejavuje v pestrej škále farieb týchto jesenných hviezdnych ozdôb Zeme. Lebo ona dobre vie, že len vtedy, keď prijme svoj služobný údel v podobe osudu Kozorožca, zdolávajúceho neúmorne, bez zastavenia tie najvyššie štíty, nájde v hlbinách duše uspokojenie a radostnú úľavu vnútorného pokoja, lebo došla „per aspera ad Astra“.

autor textu Mgr. Miroslav Kostelník

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *