Gnothi seauton II

Dôležitých tém, s ktorými sa v spomenutej „premene“ stretneme, je veľa, no vyberieme len niektoré.  Nájdeme ich povedzme v podobe echolália a narcizmus aj v psychologickom či antropologickom názvosloví. Z antropologického pohľadu je narcizmus buď štádium ontogenetického vývoja, kedy dieťa preceňuje svoje schopnosti až do omnipotencie (všemohúcnosti – má pocit, že môže za všetko, čo sa v spojitosti s ním udeje), alebo… Read More Gnothi seauton II